Pierwsza wizyta w naszej poradni trwa zwykle około 60 minut. Podczas przyjaznej rozmowy przeprowadzimy z Tobą dokładny wywiad dietetyczny i zdrowotny. Odpowiemy także na wszystkie Twoje pytania dotyczące odżywiania się.

Ponadto, na spotkaniu wykonamy analizę składu ciała, dzięki której poznasz swoje aktualne wyniki. Określimy:

  • masę ciała w kilogramach
  • indeks masy ciała (BMI)
  • zawartość tkanki tłuszczowej całkowitej
  • zawartość tkanki tłuszczowej w poszczególnym partiach ciała (noga lewa, noga prawa, ręka lewa, ręka prawa, korpus)
  • wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej (otłuszczenie narządów wewnętrznych)
  • masę tkanki mięśniowej w całym organizmie
  • masę tkanki mięśniowej w poszczególnych partiach ciała  (noga lewa, noga prawa, ręka lewa, ręka prawa, korpus)
  • całkowitą zawartość wody
  • masę kości
  • podstawowy wskaźnik przemiany materii (BMR) w kcal

Analizę wykonujemy nieinwazyjną metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA) przy użyciu 8-elektrodowego analizatora firmy Tanita – zatwierdzonego do użytku medycznego (certyfikaty medyczne). Zobacz przykładowy wydruk z przeprowadzonego badania.

Dodatkowo na podstawie uzyskanych informacji wspólnie ustalimy cele do osiągnięcia i w przypadku takiej potrzeby zaplanujemy wdrożenie i oszacujemy czas trwania indywidualnego jadłospisu.